- Zalo: 0902 94 66 56 (Mr: Truong - Ha Noi) Hotline: - Zalo: 0934 999 098 (Ms: Thu - Ho Chi Minh) Video

In tờ rơi, tờ gấp A3 - Kích thước: ( 29,7cm X 42cm)

in tờ rơi

Báo in tờ rơi giá chưa cáng màng

Số lượng 

C 100g 

C 120g 

C 150g 

B 210g 

B 250g 

B 300g 

1.000 

2.410

2.510

2.635

2.950

3.160

3.405

 2.000

 1.360

 1.445

 1.550

 1.820

 2.000

 2.210

 3.000

 1.047

 1.127

 1.227

 1.482

 1.652

 1.852

 4.000

 863

 943

 1.043

 1.298

 1.468

 1.663

 5.000

 790

 865

 965

 1.210

 1.380

 1.570

 10.000

 725

 800

 895

 1.130

 1.300

 1.480

 20.000

 640

 715

 810

 1.050

 1.215

 1.405

 50.000

 565

 635

 730

 965

 1.120

 1.305

 

- In tờ rơi cáng màng phủ 1 mặt, cộng thêm: 280đ/tờ

- In tờ rơi cáng màng phủ 2 mặt, cộng thêm: 560đ/tờ

Danh mục: In túi giấy In Folder - Brochure In bao bì hộp In kỹ thuật số Sản xuất vật phẩm in ấn In tem nhãn - in label

Hỗ trợ Online

Ms: Thu - 0934 999 098

Nguyễn Trường - 0902 94 66 56